Born to Play

Hva er Born to Play?

Born to Play er et program i regi av Norges Musikkorpsforbund (NMF) som baserer seg på å utvikle og bygge korps innenfra. Gjennom å tilby veiledere, temakvelder og ulike aktiviteter skal NMF hjelpe korps til å lykkes ut fra sine forutsetninger. Vi ble med på Born to Play høsten 2013. NMF_logoBli-bedre-få-det-bedre er et toårig utviklingsprosjekt. Den langsiktige målsettingen bygger på korpsets formål, visjon og verdier og fokuserer på temaer som «å sette seg mål», «god organisering av korpset», «styrearbeid», «finne det unike», «bygge en musikalsk plan», «planlegge korpsets utvikling» og «å involvere og lytte».

Born to Play i Haukerød Skolekorps

Våre veiledere heter Per Einar Fon og Øyvind Klingberg.De er med på alle styremøtene, og de leder alle fellesmøtene. På hvert styremøte går en time til Born to Play. Styret har fått forskjellige oppgaver som for eksempel å kartlegge korpsets ressurser, og å snakke om styrker og svakheter. Det er ikke styret som bestemmer retningen korpset skal jobbe i – det skjer på fellesmøtene. Når vi for eksempel skal sette en visjon, skal dette foreslås av styret på bakgrunn av tidligere fellesmøter, men forankres og godkjennes hos medlemmene. Fellesmøtene er obligatorisk for alle hovedmusikanter. De er valgfrie for juniormusikanter. Aspirantene synes vi er litt for små ennå, så de skal ikke være med. Men vi ønsker at alle musikantforeldrene,  også aspirantforeldrene, skal være med på fellesmøtene. Vi opplever at vi er så heldige at vi har mange voksne som ønsker å bidra i Haukerød Skolekorps, og da er det viktig at dere kommer på fellesmøtene. Her kan musikanter og foreldre komme med meninger og ytre sine drømmer for HSK.

 

 

Sommerkurs
Medlem av NMF logo
Grasrotandelen
Støttemedlemskap