Om HSK

HAR DU LYST TIL Å SPILLE I KORPS?

Du som er mellom 8 og 12 år og som tilhører Haukerød, Fevang eller Krokemoa skolekrets kan begynne i Haukerød Skolekorps!

HVA SLAGS TILBUD ER SKOLEKORPS?

Musikk er viktig for følelsene våre. Å spille musikke oppleves helt annerledes enn å lytte til musikk.
Å spille sammen med andre bygger sosiale egenskaper som: kommunikasjon, samarbeid, initiativ, selvdisiplin, og bidrar til en positiv selvfølelse.
Forskning viser at ferdigheter i lesing, skriving og matematikk forbedrer seg når barn får systematisk opplæring i musikk og andre kunstformer. Det skjer en viktig utviklingsprosess når barna lærer seg å spille et instrument.
I korps får man opplevelser og vennskap som varer livet ut.

EN GIVENDE FRITID

Alle ser byens korps når de marsjerer 17.mai, men dette er bare «toppen av isjfellet». Korps er så mye mer enn det! Haukerød Skolekorps satser på å tilby en kvalitetsbevisst musikalsk opplevelse for barn og ungdom i alderen 8 – 19 år.

Våre hovedmålsetninger er:

* Et trygt og sosialt miljø hvor vennskap, samhold og lek er viktig.
* Musikalske og positive opplevelser gjennom samspill og i sosialt samvær med jevnaldrende. Alle som har lyst til å spille et instrument får lov til å være med.
* En interessant og variert instrumental musikkopplæring
* Å tilby våre korpsmedlemmer personlig utvikling, kreativitet og livskvalitet
* Et inkluderende miljø med toleranse og aksept for at mennesker er forskjellige, både voksne og barn.

HVORDAN ER TILBUDET ORGANISERT?

HSK er organisert i aspirantopplæring, juniorkorps og hovedkorps etter alder og musikalske kriterier.
Aspirantopplæringen er ett år. Deretter går man to år i juniorkorpset før man går over i hovedkorpset. De fire første årene i korpset får man tilpasset individuell instrumentopplæring sammen med en instruktør.

Administrasjonen til korpset er basert på frivillige foreldres innsats, med et valgt styre på fem medlemmer, og diverse komiteer med hvert sitt ansvarsområde.

Medlemskontingent:
Aspirantopplæring: kr. 1500 kr pr år
Junior/hovedkorps: kr. 3000 kr pr år
Kontingenten dekker instrument, instruksjon, uniform, noter og diverse rekvisita, samt deler av alle sosiale sammenkomster og turer.

I tillegg til instrumentopplæring og faste øvelser, har vi også seminarer, konserter, korpsturer og sosiale aktiviteter.

HVOR OG NÅR ØVER VI?

Alle øvelsene er på Haukerød skole.

Aspiranter øver tirsdager fra kl. 17:00 – 18:30, og har i tillegg enetimer med instruksjon.

Juniorer øver torsdager fra 17:00 – 18:30, og de har også enetimer med instruksjon.

Hovedkorpset øver tirsdager fra 18:30 – 20:30 og torsdager 18:45-20:45
Når man går i hovedkorpset, får man også tilbud om enetimer, og vi ønsker at så mange som mulig tar imot dette tilbudet.

KREVER KORPS MYE OPPFØLGING?

Et korps som Haukerød Skolekorps har en del aktiviteter og noe dugnad, men for den enkelte familie er såkalt «pålagt» innsats ikke så stor, og ikke mer enn i idrettslag og andre foreninger.

Vår erfaring er derimot at mange foreldre gjerne kan tenke seg å være med å følge opp sine barn, samt gjøre en aktiv innsats i sitt eget nærmiljø. I et korps vil du få mulighet til det. Hos oss er det også et godt miljø blant de voksne.

Vil du bli musikant? Eller har du spørsmål? Skriv en epost til post@haukerodskolekorps.no, ring, eller stikk innom en øvelse! Vi gleder oss til å treffe deg!

Medlem av NMF logo
Grasrotandelen
Støttemedlemskap