Oppstart juniorkorpset

Kjære Juniorkorpsmusikant

Nå er august her, og du ønskes hjertelig velkommen til oppstart i Haukerød juniorkorps!
Vi ønsker spesielt 1. års juniorkorpsmusikanter velkomne!

Første øvelse etter sommeren blir torsdag 21. august fra kl. 17.00 til kl. 18.30, på Haukerød skole sitt musikkrom.

Juniorkorpset vil ha fellesøvelse torsdager fra kl. 17.00 til kl. 18.30. Du må som vanlig møte opp minst 10 minutter før, slik at du er klar til å begynne øvelsen presis. Da vi ikke har nok plass på musikkrommet, skal treblåseinstrumentene pakkes opp på skolekjøkkenet.

Instruksjon:
Instruksjon vil starte opp i uke 35. Instruktørene vil ta kontakt med dere og avtale tidspunkt for enetimer.

Vi gleder oss til å møte deg den 21. august!

HSK logo bilde 500x500 hvit skrift på rød bakgrunn

Medlem av NMF logo
Grasrotandelen
Støttemedlemskap