Loppeinfo til foresatte og musikanter

VAKTER I FORBINDELSE MED LOPPA:

 1. Innsamling av lopper – kjøreteam og lagervakter
  Pustepause

  Pustepause

 2. Vakter under selve loppemarkedet
 1. Innsamling av lopper – kjøreteam og lagervakter

  Vi begynner å samle inn lopper på tirsdager og torsdager 6-8 uker før loppemarkedet. Det blir satt opp to kjøreteam hver gang, og hvert team har 5-6 hentinger. Det kommer ut lister med hvem som står på kjøreteam, og hvem som er vakt på lageret. Personen som står øverst på hvert team, har ansvar for å stille med henger/stor bil. Korpsets henger kan benyttes etter avtale, dersom ingen på kjøreteamet har mulighet til å stille med dette.

  De som skal kjøre møter opp på lageret kl 17:30, der de får utlevert lister med henteadresser. Loppene skal leveres på loppelageret i Florsgate 8.

  Lagervaktene møter på loppelageret kl 17:40 for klargjøring for mottak av lopper. Når loppene ankommer skal de sorteres etter hvilken avdeling de hører til. Loppene lagres på pall og plastes, for lettvint utkjøring på loppemarkedet. Lageret stenges kl 20:05. Det er viktig at det er folk på lageret i hele åpningstiden.

 2. Vakter under selve loppemarkedet.

  Under loppemarkedet er vi avhengig av at alle som kan stiller opp. Dette er vår viktigste inntektskilde, og det er viktig at vi har nok hender for å få det til å bli kjempebra! Hver familie blir i utgangspunktet satt opp to av dagene. Dersom man vet at man ikke kan stille så ønsker vi beskjed så tidlig som mulig, så vi vet det før vaktlistene settes opp. Vi trenger folk på alle avdelingene, og dersom man kun kan noen timer, så er det bedre enn ingenting! Vi trenger også riggevakter på fredagen og ryddeteam på søndagen – alle med søndagsvakt må dog hjelpe til fram til vi er ferdige å rydde. På den måten blir vi fortere ferdig, og vi slipper at noen få må være igjen til langt på kveld.

  Før loppemarkedet går det ut lister der man kan ønske seg vakter på gitte avdelinger. Ferdige vaktlister kommer så ut når det nærmer seg loppemarkedet. Det er viktig at alle ser nøye gjennom vaktlistene slik at man vet hvor man skal være og når man skal møte opp.

  Hver avdeling har en avdelingsleder som vaktene skal forholde seg til. Avdelingslederne er ansvarlig for info til vaktene.

  Masse godt humør på loppa!

  Masse godt humør på loppa!

  Juleavdelingen

  Juleavdelingen

  Loppemarked er slitsomt og gøy på en gang. Alle står på for best mulig resultat, og det er mye smil og latter underveis. Ikke minst er det en mulighet til å være sosial med andre foreldre og musikanter!

  Ekstra gøy er det når vi rydder og de første tallene begynner å komme inn – da er det applaus!

Medlem av NMF logo
Grasrotandelen
Støttemedlemskap